czwartek, 25 kwietnia 2013

Bibliografia Chorzowa” opracowywana jest w Czytelni Naukowej i Czasopism Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chorzowie. Liczy obecnie ponad 21tys. pozycji.
Drukowana wersja „Bibliografii” ukazała się w 2007 roku i zawierała 4240 opisów bibliograficznych wybranych pozycji. 
Od 2006 r. całość opisów bibliograficznych z bazy komputerowej udostępniona została wszystkim zainteresowanym on-line na stronie internetowej Biblioteki - biblioteka.chorzow.pl  
Do „Bibliografii” wprowadzane są opisy aktualnie ukazujących się materiałów 
n/t Chorzowa. W dalszym ciągu jest ona również uzupełniana retrospektywnie.


„Bibliografia” rejestruje :

 1. publikacje tematycznie dotyczące Chorzowa oraz - w mniejszym zakresie - napisane przez chorzowskich autorów bądź wydane w Chorzowie, 
  a treściowo z nim niezwiązane /teksty literackie, druki chorzowskich wydawnictw lub drukarni z okresu dwudziestolecia międzywojennego itp./,
 2. publikacje wydane od XIX w. do chwili obecnej w języku polskim (tylko nieliczne wydane w języku niemieckim lub innym obcym).


W „Bibliografii” uwzględniono następujące rodzaje publikacji :

 • książki,
 • rozdziały i fragmenty książek,
 • samodzielne prace w wydaniach zbiorowych prac,
 • artykuły z chorzowskiej prasy lokalnej, prasy regionalnej, prasy ogólnopolskiej oraz przedwojennej prasy polskiej wydawanej 
  w Królewskiej Hucie/Chorzowie i na Górnym Śląsku. ( ok. 540 tytułów czasopism),
 • katalogi wystaw, foldery, prospekty, mapy, plany, informatory, afisze, zaproszenia, wydawnictwa okolicznościowe, ulotki itp.
Charakter uwzględnionych materiałów :

 • naukowe,
 • popularnonaukowe,
 • publicystyczne,
 • informacyjne,
 • recenzje książek,
 • recenzje spektakli teatralnych,
 • teksty literackie tematycznie związane z Chorzowem oraz niezależnie od treści utwory literackie autorów mieszkających w Chorzowie
Wobec niemożliwości zarejestrowania wszystkich dokumentów o Chorzowie zastosowano selekcję zgromadzonego materiału. W „Bibliografii” nie ujęto materiałów o doraźnej bądź niewielkiej wartości informacyjnej. Z uwagi na trudny dostęp do prasy parafialnej zarejestrowano tylko niektóre materiały tam publikowane.

Zrąb główny „Bibliografii Chorzowa” składa się z 14 działów podstawowych oraz poddziałów, obejmujących wszystkie dziedziny życia społecznego 
i gospodarczego miasta. Układ „Bibliografii” oparto na ogólnie przyjętym w kraju schemacie bibliografii regionalnych, który został dostosowany do potrzeb wynikających z lokalnej specyfiki Chorzowa.

Trzy gwiazdki na końcu opisu bibliograficznego publikacji oznaczają, 
że Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie nie posiada danej pozycji 
w swoich zbiorach.


Czytelnicy mogą posługiwać się następującymi kryteriami wyszukiwawczymi :

 • autor,
 • tytuł publikacji,
 • tytuł czasopisma,
 • hasło przedmiotowe,
 • hasło osobowe i in.

Obok okna wyszukiwawczego zamieszczone są indeksy, które ułatwiają wyszukiwanie.

  Znalezione opisy bibliograficzne można zapisać w postaci kolekcji dokumentów na dysku komputera lub wydrukować. W tym celu należy 
  u dołu strony kliknąć >Pobierz<, następnie wybrać >Zestawienie alfabetyczne <. Wydrukować można wszystkie znalezione opisy lub też wybrane (należy zaznaczyć kratkę przy numerze danej pozycji).